Lajme

Libri i Buxhovit “Kosova”, në anglisht, në bibliotekat universitare të Austrisë

Aktiviteti për shpërndarjen e librit u iniciua nga Dr. Agron Millaku, bashkëpunëtor shkencor në Austri  dhe u përkrah nga Këshilli Koordinues  i Shoqatave Shqiptare në Austri më seli në Wien, e cila drejtohet nga zonja Kaltrina Durmishi

Diaspora kosovare që jeton dhe vepron në Republikën e Austrisë këto ditë ka organizuar një veprimtari pshpërndarjen e librit “Kosova I, II, III” në anglisht të autorit Jusuf Buxhovi, në të gjitha bibliotekat universitare të Republikës së Austrisë, më  qëllim të afirmimit të vlerave historike, gjuhësore dhe kulturore të popullit të Kosovës.

Historia dhe trashëgimia e popullit tonë përmes librit “Kosova” në gjuhën angleze vjen tek lexuesit Evropian një kohë të gjatë që nga vepra e autorit Noel Malcolm “ Kosovo: A Short History”. Ishin të rralla librat që sillnin informacione për popullin, trashëgiminë, kulturën dhe gjuhën e vendit tonë nga antika e lashtë e deri të themelimi i shtetit të Kosovës.

Prandaj shkrimtari, historiani dhe publicisti Buxhovi ka merita të jashtëzakonshme në promovimin e së vërtetës për Kosovën dhe historinë e saj që nga lashtësia deri tek pavarësia, duke iu ofruar lexuesve të vendeve Evropiane informacione dhe fakte të pa mohueshme të cilat i kanë munguar audiencës, hulumtueseve dhe lexuesit austriak.  Për të dhënë kontribut në këtë drejtim, këtë muaj u bë dhurimi i disa kompleteve të librit Kosova në anglisht në bibliotekat universitare të qyteteve më të mëdha si: Wien, Innsbruck, Graz dhe Salzburg  dhe do të vazhdoj edhe në qytetet të tjera duke shënuar një sukses tjetër të diasporës kosovare në afirmimin e  vendit tonë.

Aktiviteti për shpërndarjen e librit u iniciua nga Dr. Agron Millaku, bashkëpunëtor shkencor në Austri  dhe u përkrah nga Këshilli Koordinues  i Shoqatave Shqiptare në Austri më seli në Wien, e cila drejtohet nga zonja Kaltrina Durmishi. Duhet kujtuar se një organizim të tillë dr.Millaku e kishte bërë edhe më  herët  në Republikën e Sllovenisë, duke  promovuar  dhe shpërndarë librin Kosova në biblioteka universitare dhe bibliotekat e qyteteve në Slloveni se bashku më shoqatën Dardania me seli në Lubjanë.

Sipas tij,  ofrimi i librit Kosova tek lexuesi austriak, dhe dhurimi e tij në bibliotekat universitare do të ndikoj tek lexuesit për  tu informuar më shumë mbi historinë, kulturën dhe gjuhën e popullit tonë, rrugën e tij drejt lirisë dhe sakrificën ndër shekuj. Duhet theksuar se në  Austri ka shumë pak libra të përkthyer nga letërsia shqipe dhe informacionet jo rrallë herë mund te gjinden të shtrembëruara, të pasakta ose edhe të cunguara. Shpesh herë ndodh që në librat shkollorë  dhe tekste tjera të mos gjendet shteti më i ri i Evropës – Kosova në hartën Evropiane. Kjo qasje duhet ndryshuar nga institucionet  e R. së Kosovës përmes adresimit të problemeve tek institucionet Austriake. Dhurimi i librit u prit me shumë kënaqësi dhe interesim nga institucionet dhe bibliotekat, të cilët u ndien të nderuar e të gëzuar për pasurimin e fondit të tyre edhe me disa vëllime të librit Kosova duke na falënderuar edhe në gjuhën shqipe më ato pak fjalë që dinin.

Në shenjë falënderimi për përkrahjen shumëvjeçare në çështjen shqiptare dhe afirmimin e shtetit të Kosovës, libri Kosova në anglisht ne tri vëllime i autorit J. Buxhovi do tu dhurohet edhe disa personaliteteve të shquara austriake nga fusha e albanologjisë, historisë, kulturës dhe artit. Planifikohet që këtë vit të ftohet në Austri edhe vetë autori Buxhovi në mënyre që të thellohen marrëdhëniet shqiptaro-austriake.

 

foto: Dorëzimi i librit në Bibliotekën Universitare të Salzburgut.


LAJME INTERESANTE NGA INTERNETI