Google paditet për diskriminim gjinor

Tri gra që kanë punuar në këtë kompani, po e padisin...
Reklamë