Ignazio Cassis: Davos është vendi ku bota bashkohet

Fjalimi i këshilltarit federal Ignazio Cassis me rastin e inaugurimit të...
Reklamë