Gjermanët, të fiksuar pas kursimeve

Ekonomitë familjare mbajnë 2.4 trilionë euro në depozitat bankare, shifër që...
Reklamë