Sa janë të sigurta bankënotat e reja prej 100 dhe 200 €

Vitin e kaluar, gjashtë për qind e kartëmonedhave euro në qarkullim...
Reklamë