Kosova shënon rritje të importit

Indeksi i tërësishëm i çmimeve të importit në Kosovë u ngrit...
Reklamë