Banka Kombëtare Zvicerane ul inflacionin

Banka Kombëtare Zvicerane (SNB) mbajti politikën e saj ultra të lirshme...
Reklamë