Më së miri është me vdek në Britani

Revista „Economist" ka hartuar "një indeks për cilësinë e vdekjes"...
Reklamë