Në komedinë më të re

Batuta mbi “të metat mentale” i shkakton telashe Bendrit Bajrës

"Kjo ide është me të meta mentale"është fjalia e menduar si...
Reklamë