Shqiptari i akuzuar për dhunë:

Gruaja shqiptare “bën” të dhunohet, e ajo zvicerane, jo!

Gjatë marrjes në pyetje ai kishte thënë: “Çfarë do të thotë...
Reklamë