Cyrih

“Baushtellë: Balkan Temple”, një projekt artistik që shtron pyetje ekzisenciale

Projekti që u prezantua në Cyrih do të zhvillohet gjatë shtatorit...
Reklamë