Protesta në Gjenevë që vazhdimin do ta ketë në Shkup

Rreth 200 shqiptarë u mblodhën para selisë së Kombeve të Bashkuara...
Reklamë