Kantoni i St-Gallen-it natyralizon qytetarë të shumtë nga Ballkani

Autoritetet nga St. Gallen-i ka natyralizuar 523 persona me prejardhje migrantësh....
Reklamë