Simptoma e COVID-19 që ka më shumë gjasa të shfaqet te personat e vaksinuar plotësisht

Deri më tani, rritja e rasteve nuk është përkthyer në vdekje,...
Reklamë