Uragani “Sabine” ka arritur në Zvicër: Drunj të rrëzuar, probleme të shumta në trafik

Pemët e rrëzuara në kantonin Neuchâtel dhe linjat e ndërprera hekurudhore...
Reklamë