Reduktimi i qirasë në rast të mbylljes së lokalit/zyrave për shkak të virusit Corona

Qeveria në Zvicër, duke u mbështetur në Ligjin për epidemitë, ka...
Reklamë