Opinion

Mbi tmerrin e lartësimit të femrave në Ballkan! *

Skandal. Tmerr. Lemeri. Gjë më imorale se kjo nuk mundet të...
Reklamë