Në Zvicër

Mësuesi Vaxhid sfidon krizën e shkollës shqipe duke hapur klasa të reja

Mësuesi Vaxhid Sejdiu me punën, angazhimin dhe përkushtimin e tij në...
Reklamë