“Luani-A“, Shkodër, investim që sfidon kohën dhe vendin, në shërbim të turizmit për komunitetin!

Tashmë kur kanë kaluar më shumë se dy dekada nga ndryshimet...
Reklamë