Takim letrar në Neuchâtel

Tri autore me rrënjë ballkanike “nën strehën” e Dürrenmatt-it të madh

Shkrimtaret: Ilma Rakusa, Melinda Nadj Abonji dhe Meral Kureyshi kanë kaluar...
Reklamë