Video-portret: “Storie suksesi”

“Baruti”, ose storja e bukur e tre të rinjve nga diaspora

Nga viti 2011 kompania “Baruti” ofron shërbime telefonike dhe të kontabilitetit...
Reklamë

 Diversité

 In&Out

 Shëndeti

 Të tjera