TAKIMI 5/10

Roli i gazetarëve në ngritjen e moralit apo pesimizmit të të rinjve në Kosovë

Biseda me gazetarët kosovarë dhe zviceranë u projektua për të nxjerrë...
Reklamë