Fondacioni gjerman, marrëveshje bashkëpunimi me Odën Ekonomike të Kosovë

Kryetari i Odes Ekonomike të Kosovës z. Safet Gërxhaliu, tha se...
Reklamë