Sektorët kryesorë që pritet të nxisin rritjen ekonomike në Evropë gjatë 2024-ës

Ndërsa vitit 2023 po i afrohet fundit, stoqet evropiane kanë shumë...
Reklamë